Pravidla soutěže/adventní kalendář

Tento dokument úplně a závazně upravuje pravidla spotřebitelské loterie provozované společností V I N I S, s.r.o., provozovatele e-shopu na internetové adrese www.tiandefm.cz, s názvem „ADVENTNÍ KALENDÁŘ“ (dále jen „loterie“) na území České republiky. Tato loterie není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Pravidla loterie mohou být pozměněna pouze formou písemných změn či dodatků k tomuto dokumentu. 

  1. Provozovatel a Organizátor

V I N I S, s.r.o.

IČ: 607 78 792

se sídlem Školní 333, Mosty, 735 62 Český Těšín

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6692

(dále jen „provozovatel“). 

  1. Termín loterie

Loterie bude probíhat od 27. 11. 2021 do 26. 12. 2021 na území České republiky (dále jen „termín loterie“). 

  1. Podmínky účasti v loterii

Účastníkem loterie se může stát každá fyzická osoba, která nakoupí na e-shopu www.tiandefm.cz (dále jen „účastník loterie“) dle podmínek loterie. Jedna osoba může podmínky účasti v loterii splnit v daném měsíci i vícekrát, přičemž do loterie budou zahrnuty všechny objednávky, které v daném období splnily podmínky účasti v loterii. Loterie bude probíhat ve čtyřech kolech: 1. od 27. 11. do 4. 12. 2021, 2. od 5. 12. 2021 do 11. 12. 2021, 3. od 12. 12. do 18. 12. 2021, 4. od 19.12.2021 do 26.12.2021. Do loterie budou zařazeny všechny objednávky v hodnotě nad 1000,- Kč, které byly zaslané a zaplacené v příslušném období.

  1. Výhry a losování

Výhry:

  1. kolo: 6 láhví vína TianDe (2x bílé, 2x růžové, 2x červené) v hodnotě 900 Kč …pro dobrou pohodu u Vašeho vánočního stolu
  2. kolo: Přístroj pro komplexní fotochromatické a ultrazvukové ošetření pleti Photoner v hodnotě 3990,- https://www.tiandefm.cz/sera--intenzivni-pece/3d-photoner/ … nechte se hýčkat nejen o Vánocích skvělým pomocníkem
  3. kolo: Mobilní telefon Xiaomi Redmi 9T v hodnotě 4490,- … který díky čtyřnásobnému zadnímu fotoaparátu s rozlišením 48 Mpx a umělou inteligencí Vám zaručí prvotřídní kvalitu snímků a videí a navíc stále ještě stiháte zavolat Ježíškovi o dárky
  4. kolo: Vibrační masážní přístroj na oči Relaxační brýle v hodnotě 6250,-  https://www.tiandefm.cz/pece-o-ocni-okoli/vibracni-masazni-pomucka-na-oci-specialni-bryle/ …Vy si zasloužíte Relax nejen o Vánocích 

Losování proběhne vždy následující pondělí po ukončení jednotlivých kol. Losování provádí zástupce provozovatele v provozovně provozovatele na adrese Třanovice 279, 73953. Vylosovaní účastníci loterie budou veřejně vyhlášeni jako výherci. Vyhlášení se uskuteční veřejným sdělením jména a příjmení vylosovaného účastníka loterie. Vylosovaný účastník loterie bude obeznámen e-mailem a zveřejněn na internetových stránkách provozovatele na adrese www.tiandefm.cz, na stránce www.facebook.com/tiandefm.cz a ve skupině na www.facebook.com/groups/tiandefm.

Výherce je povinen předat pořadateli adresu k zaslání výhry a výhru převzít. V případě, že tak neučiní do 14 dnů od vyhlášení, výhra propadá provozovateli.

Výherce mladší 18 let je oprávněn převzít výhru jen prostřednictvím zákonného zástupce.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu termínu loterie. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v loterii právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Účastník loterie nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění ani převést na jinou osobu. 

  1. Zpracování osobních údajů

Zpracovávání informací při poskytování plnění dle této smlouvy probíhá v souladu s platnou legislativou, a to především dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Informace o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.tiandefm.cz/zasady-ochrany-udaju/

  1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této loterie. Provozovatel je zároveň oprávněn loterii kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v loterii soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této loterie ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky loterie jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Z loterie jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele a osoby jím blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla loterie. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků loterie v maximální možné míře. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky účastníků loterie a třetích osob souvisejících s účastí v loterii a získáním výher.

Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské loterie je oprávněn poskytovat pouze provozovatel loterie. Tyto pravidla loterie vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské loterie. Všichni účastníci loterie jsou těmito pravidly vázáni a účastí v loterii se je zavazují dodržovat.

 

V Třanovicích, dne 22. 11. 2021

Affiliate program