Pravidla soutěže/loterie

Tento dokument úplně a závazně upravuje pravidla spotřebitelské loterie provozované společností V I N I S, s.r.o., provozovatele e-shopu na internetové adrese www.tiandefm.cz, s názvem „SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ POUKAZ“ (dále jen „loterie“) na území České republiky. Tato loterie není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Pravidla loterie mohou být pozměněna pouze formou písemných změn či dodatků k tomuto dokumentu. 

  1. Provozovatel a Organizátor

V I N I S, s.r.o.

IČ: 607 78 792

se sídlem Školní 333, Mosty, 735 62 Český Těšín

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6692

(dále jen „provozovatel“). 

  1. Termín loterie

Loterie bude probíhat od 01.02. 2022 do 31.03. 2022 na území České republiky (dále jen „termín loterie“). 

  1. Podmínky účasti v loterii

Účastníkem loterie se může stát každá fyzická osoba, která umístí svoji fotografii s oblíbeným produktem TianDe na svém profilu na Facebooku nebo Instagramu s hashtagem #tiandefm v textu komentáře a je registrovaná na e-shopu www.tiandefm.cz (dále jen „účastník loterie“). 

Jedna osoba může podmínky účasti v loterii splnit v daném měsíci i vícekrát, přičemž do loterie budou zahrnuty všechny příspěvky, které v daném období splnily podmínky účasti v loterii.

  1. Výhry a losování

Každý měsíc bude vybrán minimálně jeden příspěvek a autor obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup v servisním centru TianDe Frýdek-Místek nebo e-shopu www.tiandefm.cz. Losování provádí zástupce provozovatele v provozovně provozovatele na adrese Třanovice 279, 73953. Vylosovaní účastníci loterie budou veřejně vyhlášeni jako výherci. Vyhlášení se uskuteční veřejným sdělením jména a příjmení vylosovaného účastníka loterie. Vylosovaný účastník loterie bude obeznámen e-mailem a zveřejněn na internetových stránkách provozovatele na adrese www.tiandefm.cz, na stránce www.facebook.com/tiandefm.cz a ve skupině na www.facebook.com/groups/tiandefm.

Výherce je povinen předat pořadateli adresu k zaslání výhry a výhru převzít. V případě, že tak neučiní do 14 dnů od vyhlášení, výhra propadá provozovateli.

Výherce mladší 18 let je oprávněn převzít výhru jen prostřednictvím zákonného zástupce.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu termínu loterie. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v loterii právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Účastník loterie nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění ani převést na jinou osobu. 

  1. Zpracování osobních údajů

Zpracovávání informací při poskytování plnění dle této smlouvy probíhá v souladu s platnou legislativou, a to především dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Informace o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.tiandefm.cz/zasady-ochrany-udaju/

  1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této loterie. Provozovatel je zároveň oprávněn loterii kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v loterii soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této loterie ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky loterie jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Z loterie jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele a osoby jím blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla loterie. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků loterie v maximální možné míře. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky účastníků loterie a třetích osob souvisejících s účastí v loterii a získáním výher.

Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské loterie je oprávněn poskytovat pouze provozovatel loterie. Tyto pravidla loterie vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské loterie. Všichni účastníci loterie jsou těmito pravidly vázáni a účastí v loterii se je zavazují dodržovat.

 

V Třanovicích, dne 01.02. 2022

Affiliate program