Certifikace a expirace

Jsme hrdí na to, že nejsme nějací pokoutní prodejci pochybné kosmetiky. Samozřejmě, že naše výrobky splňují všechny zákonné požadavky a normy.

Certifikace

Produkty vyrobené mimo EU, musí splňovat stejné požadavky jako kosmetika vyráběná v EU. Předtím, než je konkrétní produkt uveden na trh

Aktuální seznam v Evropské unii řádně registrovaných kosmetických přípravků značky TianDe - seznam CPNP ve formátu pdf je k nahlédnutí a stažení zde

 

 

Expirace

Vzhledem k častým dotazům ohledně doby spotřeby výrobků, citujeme Nařízení o kosmetických přípravcích č. 1223/2009, čl.19, odst.c. o době spotřeby: z "Údaj o minimální trvanlivosti není povinný u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato informace se uvede symbolem stanoveným v bodě 2 přílohy VII (otevřený kelímek), za kterým následuje údaj o této době (v měsících nebo rocích), kromě případů, kdy pojem trvanlivosti po otevření nemá význam."

Text na štítku "Spotřebujte nejlépe do" je nahrazen označením "LOT" a číslem šarže s datem výroby a symbolem "otevřeného kelímku" s dobou doporučené spotřeby od otevření.

Expirace

Testování

"Na trh EU lze uvádět pouze Kosmetické přípravky netestované na zvířatech. Zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech, uváděných na trh v EU vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 ze dne 30.listopadu 2009 o kosmetických přípravcích kap.V, čl.18, odst.1 a), b), c), d).

Z výše uvedeného vyplývá, že ani kosmetické přípravky TianDe uvedené na trh v EU nemohou být testovány na zvířatech. Není potřeba tuto skutečnost dokazovat certifikátem, neboť se jedná o povinné splnění legislativních požadavků."

Affiliate program